Vandkuverter Med Skærm (002)

Opkrævning og servicering af forbrugere

Vi har specialiseret os i opkrævning for vandværker og har en solid brancheerfaring.

 

Vi foretager opkrævninger, alt afhængig af hvad det enkelte vandværk ønsker. Opkrævningerne kan enten laves som FI-kort, girokort eller via Nets betaling service.

 

Vi er 8 medarbejdere der sidder klar ved telefonen og mailen, til at hjælpe såvel vandværket samt deres forbrugere. 

 

Hos os arbejder vi med faste priser, det vil sige at vores kunder, altid kender priserne på vores ydelser. Dermed kommer der ingen grimme overraskelser og flytteopgørelser til vandværket forbrugere udarbejdes helt GRATIS.

Information til vandværkets bestyrelse

 

Vi informerer vores kunder om alle ændringer til underkartoteket.

Vores vandværker, der er tilmeldt opkrævningssystemets mailpost, modtager hver fredag besked om ugens ændringer hos vandværkets forbrugere. Det kan bl.a. være information om ejerskifter, målerudskiftninger, restanceliste, posteringer m.m.

 

Informationssystemet kan opsættes til at levere informationerne til flere/alle bestyrelsesmedlemmer samtidig.

 

Ved rykkerkørsler har vandværket adgang til online opdateret rykkerliste og ved udsendelse af lukkevarsler fremsendes separat liste på forbrugere der modtager lukkevarslet. Samtidig kan forbrugerne følges online indtil næste opkrævning køres. Det er selvfølgelig også altid en mulighed at ringe til os, i kontorets åbningstid, med evt. spørgsmål til forbrugerkartoteket.

 

Ønsker bestyrelsen yderligere adgang til at følge deres forbrugere er det muligt, via en fjernopkobling. Denne giver bestyrelsen mulighed for at kigge på de forbrugerdata der er registreret i opkrævningssystemet her hos os, se/printe forbrugernes regninger i Pdf., se målerdata og meget mere.

Nyhedsbrev

 

Vi udsender jævnligt og mindst én gang om året nyhedsbreve til vores vandværker.

 

Nyhedsbrevene indeholder informationer om de nyeste tiltag hos Vandværkernes edb-service samt informationer om hvilke fradrag i energiafgifter vandværket har mulighed for i det kommende år, den nye sats for ledningsført vand og evt. anden vigtig information vi har "opfanget" i årets løb.

 

Vi ønsker, med nyhedsbrevene, at give vandværkernes bestyrelse muligheden for at følge med i hvad der rører sig på kontoret. Vi tror på at denne informationen er med til at skabe et godt samarbejde.

 

Derudover ønsker vi at give vandværkerne information om afgiften på ledningsført vand, således at de har mulighed for at tilrette takstbladet før dette sendes til godkendelse hos kommunen.

 

Ud over nyhedsbrevene fremsendes altid særskilt information om kontorets lukning i forbindelse med påske, jul og sommerferie m.m.

Spørg os..

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder og få et uforpligtende prisoverslag.

Birgitte

Administration og vandletsystem
Ring til Birgitte...

Bestil prisoverslag

Udfyld formularen og få tilsendt et prisoverslag.
Bestil prisoverslag