Bogholderi og regnskab

Som et tillæg til opkrævningsdelen tilbyder Vandværkernes edb-service at udarbejde vandværkets momsregnskab. Ved årets afslutning leveres afstemt og renskrevet regnskab til vandværkets bestyrelse.

 

Fremgangsmåden, for udarbejdelse af regnskabet, aftales individuelt med hvert enkelt vandværk.

Balance og kontokort leveres månedligt, kvartårligt eller halvårligt efter vandværkets ønske.

Ønskes hjælp til udarbejdelse af budget, investeringsplan og beregning af takstblad hjælper vi også gerne med dette.

 

Moms

Hvis vandværkets regnskab udarbejdes af Vandværkernes edb-service modtager vandværkets bestyrelse, for hver momsperiode, en balance med periodens tal. 
Hvis vandværket har autoriseret Vandværkernes edb-service til indberetning ved Skat, modtager bestyrelsen ligeledes en kvittering for indberetningen til Skat.

 

Afgift på ledningsført vand

Vandværkets bestyrelse modtager, ved udgangen af hver periode for afgift på ledningsført vand, en oversigt til den kommende afregning.
Af oversigten fremgår antal kubikmeter, samt kroner til afregning, med hensyntagen til periodens udarbejdede flytteopgørelser, årsopgørelser, ændrede rater m.m.
Hvis vandværket har autoriseret Vandværkernes edb-service til indberetning ved Skat, modtager bestyrelsen en kvittering på indberetningen.
Administrationen af afgift på ledningsført vand indgår som en del af opkrævningen og er derfor GRATIS for vandværket.

 

A-skat og AM-bidrag

A-skat og AM-bidrag skal afregnes af løn udbetalt til vandværkets ansatte og bestyrelse.
Ligeledes skal kørselsgodtgørelse efter statens takster indberettes til Skat.
Vandværkernes edb-service kan, for vandværket, indberette lønudbetalinger til lønbureau, der efterfølgende foretager indberetningerne til Skat. Lønsedler fremsendes til medarbejderne i Eboks.

Lønbureauet foretager ligeledes automatisk "nul" indberetning til Skat i de måneder hvor vandværket ikke har lønudbetaling, da det ikke længere er muligt for vandværkerne at vær sporadisk indberettende til Skat  

 

Vores håndtering af lønudbetaling og indberetning til SKAT er GRATIS for vandværket og faktureres udelukkende fra lønbureauet.

Spørg os..

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder og få et uforpligtende prisoverslag.

Bestil prisoverslag

Udfyld formularen og få tilsendt et prisoverslag.
Bestil prisoverslag