Vi servicerer udelukkende vandværker, hvilket gør os til en
stærk samarbejdspartner med stor erfaring i vandsektoren

Vandværkernes edb-service har mere end 40 års
erfaring i opkrævning og regnskab for vandværker

Yderst fleksible løsninger til vore kunder
Oprettelsen i vort system er gratis

Vandværkernes edb-service blev startet i 1973
og er dermed Danmarks ældste af sin art

Vi arbejder ikke med kontraktbinding af vore kunder
da vi ikke mener en kontrakt forbedrer samarbejdet

Forbrugerportal til vandværkets forbrugere

Skal forbrugerne tilbydes adgang til deres fakturaer, vandmålere, sikker mailkorrespondance og måske endda alarmfunktion ved mulig vandlækage?

Vi er nu klar med en forbrugerportal til vandværkets forbrugere. Forbrugerportal er inddelt i 4 niveauer og kan tilkøbes efter vandværkets ønske.

Niveau 1: Vandværkets forbrugere har mulighed for at aflevere deres selvaflæsning via forbrugerportalen. Dette niveau er GRATIS for vandværket.

Niveau 2: Vandværkets forbrugere har mulighed at se egne fakturaer, samt at modtage besked om at der er fremsendt ny faktura. Niveau 2 indeholder ligeledes Niveau 1

Niveau 3: Her gives vandværket mulighed for at fremsende mail direkte til tilmeldte forbrugere vedr. evt. indkaldelse til generalforsamling, vandledningsarbejder og meget mere. Niveau 3 indeholder ligeledes Niveau 1 og 2

Niveau 4: På dette Niveau er det muligt for forbrugerne at se historik og at tilmelde sig en alarmfunktion. Niveau 4 indeholder ligeledes Niveau 2 og 3.